Φ12-50mmالكم بالترس المستقيمة

كم متغير القطر

 الموجز

الكم في السلك الإيجابية والسلبية مستخدم لربط الفولاذين الذين لا تديران.

مواصفاتها: Φ14/Φ12,Φ16/Φ14,Φ16/Φ12,

                Φ18/Φ16, Φ18/Φ14, Φ18/Φ12,

                Φ20/Φ18, Φ20/Φ16, Φ20/Φ14,

                Φ22/Φ20, Φ22/Φ18, Φ22/Φ16,

                Φ25/Φ22, Φ25/Φ20, Φ25/Φ18,

                Φ28/Φ25, Φ28/Φ22, Φ28/Φ20,

                Φ32/Φ28, Φ32/Φ25, Φ32/Φ22,

                Φ36/Φ32, Φ36/Φ28, Φ36/Φ25,

                Φ40/Φ36, Φ40/Φ32, Φ40/Φ28,

                Φ50/Φ40, Φ50/Φ36, Φ50/Φ32

 

 بطاقة:
 أخبار ذات صلة
 المنتجات ذات الصلة